Svenska Engelska

This year's recipients have been announced

We are a foundation that supports research on neurological conditions through annual grants. This year's winners are announced below. The next application period is due in the autumn of 2023.Apply

Apply for a grant through our online form.Norlin's foundation is co-administered with Hedberg's foundation. The foundations share a common application site and by default you will apply to both foundations simultaneously. By clicking the link below you are taken to the application site. Please note that the application site itself is featured in Swedish only.

GDRP (the European law on data protection). The application process involves registration of personal data. The grant recipients' names will be published on this website and their applications will be saved for 10 years. Applications not awarded with a grant will be saved for 5 years. For further information on how we handle personal data, and on your rights, click here (Swedish only).
Go to application

Previous recipients
Recipients 2023

Mattias Svensson: - Göteborgs universitet - Medfödda lymfoida cellers roll för aktivering avledfibroblaster vid reumatoid artrit 300 000 kr

Greta Hultqvist - Uppsala universitet - Degradering av sjukdomsorsakande amyloid beta i hjärnan för att bota Alzheimers, 200 000 kr

Anna Björkenheim - Örebro Universitet - SGLT2-hämmare inför bypasskirurgi för att minska komplikationer via dämpad inflammation 200 000 kr

Valter Niemelä - Uppsala Universitet - SHAPE studien 200 000 kr

Beata Lindholm - Lunds universitet - Konsekvenserna av Parkinsons sjukdom/ Parkinsonism övertiden 200 000 kr


Recipients 2022

Maria Studahl - Göteborgs universitet - Utveckling av molekylör diagnostik av neonatala infektioner 200 000 kr

Greta Hultqvist - Uppsala universitet - Färböttrat hjärnupptag och effektivare bindning till Β-amyloidaggregaten i Alzheimers sjukdom 150 000 kr

Fredrik Elinder - Linköpings universitet - Utveckling av nya antiepileptiska läkemedel 150 000 kr

Sofia Nyström - Linköpings universitet - Atypiska B-cellers betydelse för inflammatoriska komplikationer vid variabel immunbrist 150 000 kr

Helena Idborg - Karolinska institutet - Prostaglandinsystemets inverkan på mikrocirkulationen hos patienter med systemisk skleros 75 000 kr

Yiyi Yang - Lunds universitet - Kartläggning av den skadliga typen av myeloida celler vid Alzheimers sjukdom 75 000 kr


Recipients 2021

Maria Swanberg - Lunds universitet - Immunogenetiska studier av central och perifer antigenpresentation vid Parkinsons sjukdom 100 000 kr

Ann Susann Saema Ansar - Lunds universitet - Ny metod för att stimulera återhämtning av stroke genom nanoteknologi 100 000 kr

Anna Erlandsson - Uppsala universitet - Astrocyters roll för spridning av patologin vid Alzheimers sjukdom 100 000 kr

Anders Olofsson - Umeå universitet - Utgör transthyretin ett terapeutiskt mål vid diabetes typ II? 100 000 kr

Lara Kular - Karolinska Institutet -Epigenetisk studie av den biologiska effekten av rökning vid multipel skleros 100 000 kr

Susanna Brauner - Karolinska Institutet -Orsaker till Myastenia gravis - en translationell studie från klinik till epidemiologi och immunologi 100 000 kr


Recipients 2020

Maria Swanberg - Lunds universitet - Immunogenetiska studier av antigenpresentation som riskfaktor för Parkinsons sjukdom 100 000 kr

Ivan Kmezic - Karolinska Institutet - BioPas studie – Biomarkörs- och patogenetisk studie av inflammatorisk polyneuropati 100 000 kr

Daniel Eklund - Örebro universitet - Myeloida suppressor celler – nyckelspelare i sepsis 100 000 kr

Anna Erlandsson - Uppsala universitet - Astrocyters roll för spridning av patologin vid Alzheimers sjukdom 100 000 kr

Sara Aspberg - Karolinska Institutet - Inflammation och hyperkoagulation som orsak till cerebral infarkt och hjärtinfarkt 100 000 kr


Recipients 2019

Joakim Bergström Nya behandlingsstrategier för återställandet av synapsfunktion vid Parkinsons sjukdom 125 000 kr

Tomas Björklund Kan proteinet Arc och dess förflyttning ge upphov till demens vid Alzheimers sjukdom? 125 000 kr

Majid Pahlevan Kakhki Epigenetics approach to understand the pathogenesis of Primary Progressive Multiple Sclerosis 100 000 kr

Daniel Eklund Förändrade cytokinnätverk vid sepsis 100 000 krContact information

Address: Bertil och Ebon Norlins stiftelse för medicinsk forskning
c/o advokat Jonas Eilert  Stadsbudsgatan 12  227 36 Lund
Phone: 046-140874  Email: je@eslaw.se