Årets pristagare har utsetts

Vi är en stiftelse som främjar forskning om inflammatoriska sjukdomar i nervsystemet genom årlig utdelning av forskningsanslag. Se årets vinnare nedan. Nästa ansökningsperiod inleds hösten 2020.Publicerad 2 oktober 2019

Bertil och Ebon Norlins stiftelse för medicinsk forskning avser att dela ut minst 500 000 kronor för medicinsk forskning i Sverige. Stiftelsen prioriterar projekt inom området inflammatoriska sjukdomar, särskilt sådana som drabbar nervsystemet. Beloppet kommer att fördelas mellan lägst 2 och högst 8 sökanden.

Om projektet avser en del av ett större projekt, ex VR/ALF, kan forskningsprogram för detta projekt bifogas ansökan. I annat fall skall separat forskningsprogram (högst 4 sidor) samt personuppgifter (CV) för huvudsökanden bifogas. Hypotes och projektplan ska vara skrivna på svenska språket. Endast ansökningar som har en tydligt formulerad hypotes som kan testas genom projektet kommer i fråga för anslag. Anslagen kommer att delas ut under mars månad 2020. Vetenskaplig och ekonomisk redovisning skall lämnas till stiftelsen inom tre år efter erhållet anslag och vid förnyad ansökan skall det bifogas vid ansökningstillfället.

GDPR (dataskyddsförordningen) Sökanden uppmärksammas på att registrering av personuppgifter kommer att ske. Anslagsmottagarnas namn kommer att läggas ut på stiftelsens hemsida och deras ansökningshandlingar sparas i 10 år. Icke beviljade ansökningar sparas i 5 år.

Ansök  

Ansökan sker online och via utskriven blankett.Norlins stiftelse administreras tillsammans med Hedbergs stiftelse för medicinsk forskning. Stiftelserna har en gemensam ansökningsportal, vilket underlättar för dig som ska ansöka till båda stiftelserna samtidigt. Genom att klicka på länken nedan slussas du vidare till ansökningsportalen, som ligger under Hedbergs Stiftelse. Ytterligare instruktioner följer i portalen.

GDPR (dataskyddsförordningen). Sökanden uppmärksammas på att registrering av personuppgifter kommer att ske. Anslagsmottagarnas namn kommer att läggas ut på stiftelsens hemsida och deras ansökningshandlingar sparas i 10 år. Icke beviljade ansökningar sparas i 5 år. För ytterligare information om hur vi hanterar dina personuppgifter, samt om dina rättigheter, klicka här.
Till ansökan

Tidigare pristagare
Pristagare 2020

Maria Swanberg - Lunds universitet - Immunogenetiska studier av antigenpresentation som riskfaktor för Parkinsons sjukdom 100 000 kr

Ivan Kmezic - Karolinska Institutet - BioPas studie – Biomarkörs- och patogenetisk studie av inflammatorisk polyneuropati 100 000 kr

Daniel Eklund - Örebro universitet - Myeloida suppressor celler – nyckelspelare i sepsis 100 000 kr

Anna Erlandsson - Uppsala universitet - Astrocyters roll för spridning av patologin vid Alzheimers sjukdom 100 000 kr

Sara Aspberg - Karolinska Institutet - Inflammation och hyperkoagulation som orsak till cerebral infarkt och hjärtinfarkt 100 000 kr


Pristagare 2019

Joakim Bergström Nya behandlingsstrategier för återställandet av synapsfunktion vid Parkinsons sjukdom 125 000 kr

Tomas Björklund Kan proteinet Arc och dess förflyttning ge upphov till demens vid Alzheimers sjukdom? 125 000 kr

Majid Pahlevan Kakhki Epigenetics approach to understand the pathogenesis of Primary Progressive Multiple Sclerosis 100 000 kr

Daniel Eklund Förändrade cytokinnätverk vid sepsis 100 000 krKontaktinformation

Adress: Bertil och Ebon Norlins stiftelse för medicinsk forskning
c/o advokat Jonas Eilert  Stadsbudsgatan 12  227 36 Lund
Telefon: 0706-44 16 68  Epost: je@eslaw.se