Hemsidan är öppen för ansökan

Vi är en stiftelse som främjar forskning om sjukdomar i nervsystemet genom årlig utdelning av forskningsanslag. Nedan följer årets annons och information om ansökningsprocessen.Publicerad 24 september 2022

Stiftelsen Apotekare Hedbergs fond för medicinsk forskning* och Bertil och Ebon Norlins stiftelse för medicinsk forskning avser att dela ut sammanlagt cirka 2 000 000 kronor för avancerad medicinsk forskning i Sverige. Stiftelserna kommer att prioritera projekt inom områdena inflammatoriska sjukdomar och neurologiska sjukdomar. Beloppet kommer att fördelas mellan högst 10 sökanden.

Om ansökan avser en del av ett större projekt, kan forskningsprogram för detta bifogas ansökan. I annat fall ska separat forskningsprogram (högst 4 sidor) samt personuppgifter (CV) för huvudsökanden bifogas. Hypotes och projektplan ska vara skrivna på svenska språket. Anslagen kommer att delas ut under mars månad 2023. Vetenskaplig och ekonomisk redovisning skall ske till stiftelsen inför eventuellt ny ansökan eller senast inom tre år. GDPR (dataskyddsförordningen) Sökanden uppmärksammas på att registrering av personuppgifter kommer att ske. Anslagsmottagarnas namn kommer att läggas ut på stiftelsens hemsida och deras ansökningshandlingar sparas i 10 år. Icke beviljade ansökningar sparas i 5 år.

Ansöksformuläret når du via länken nedan. Ansökan ska vara inlämnad senast den 15 november 2022. Ansökningsblanketten, undertecknad av sökanden och dennes prefekt ska därefter, inom 7 dagar, skickas till stiftelserna, skannad genom e-post till adress: je@eslaw.se

*Från och med i år behöver du inte specificera vilken stiftelse du ansöker till.

Ansök  

Ansökan sker online.Norlins stiftelse administreras tillsammans med Hedbergs stiftelse för medicinsk forskning. Stiftelserna har en gemensam ansökningsportal. Din ansökan kommer att skickas till båda stiftelserna samtidigt. Genom att klicka på länken nedan slussas du vidare till ansökningsportalen, som ligger under Hedbergs Stiftelse. Ytterligare instruktioner följer i portalen.

GDPR (dataskyddsförordningen). Sökanden uppmärksammas på att registrering av personuppgifter kommer att ske. Anslagsmottagarnas namn kommer att läggas ut på stiftelsens hemsida och deras ansökningshandlingar sparas i 10 år. Icke beviljade ansökningar sparas i 5 år. För ytterligare information om hur vi hanterar dina personuppgifter, samt om dina rättigheter, klicka här.
Till ansökan

Tidigare pristagare
Pristagare 2022

Maria Studahl - Göteborgs universitet - Utveckling av molekylör diagnostik av neonatala infektioner 200 000 kr

Greta Hultqvist - Uppsala universitet - Färböttrat hjärnupptag och effektivare bindning till Β-amyloidaggregaten i Alzheimers sjukdom 150 000 kr

Fredrik Elinder - Linköpings universitet - Utveckling av nya antiepileptiska läkemedel 150 000 kr

Sofia Nyström - Linköpings universitet - Atypiska B-cellers betydelse för inflammatoriska komplikationer vid variabel immunbrist 150 000 kr

Helena Idborg - Karolinska institutet - Prostaglandinsystemets inverkan på mikrocirkulationen hos patienter med systemisk skleros 75 000 kr

Yiyi Yang - Lunds universitet - Kartläggning av den skadliga typen av myeloida celler vid Alzheimers sjukdom 75 000 kr


Pristagare 2021

Maria Swanberg - Lunds universitet - Immunogenetiska studier av central och perifer antigenpresentation vid Parkinsons sjukdom 100 000 kr

Ann Susann Saema Ansar - Lunds universitet - Ny metod för att stimulera återhämtning av stroke genom nanoteknologi 100 000 kr

Anna Erlandsson - Uppsala universitet - Astrocyters roll för spridning av patologin vid Alzheimers sjukdom 100 000 kr

Anders Olofsson - Umeå universitet - Utgör transthyretin ett terapeutiskt mål vid diabetes typ II? 100 000 kr

Lara Kular - Karolinska Institutet -Epigenetisk studie av den biologiska effekten av rökning vid multipel skleros 100 000 kr

Susanna Brauner - Karolinska Institutet -Orsaker till Myastenia gravis - en translationell studie från klinik till epidemiologi och immunologi 100 000 kr


Pristagare 2020

Maria Swanberg - Lunds universitet - Immunogenetiska studier av antigenpresentation som riskfaktor för Parkinsons sjukdom 100 000 kr

Ivan Kmezic - Karolinska Institutet - BioPas studie – Biomarkörs- och patogenetisk studie av inflammatorisk polyneuropati 100 000 kr

Daniel Eklund - Örebro universitet - Myeloida suppressor celler – nyckelspelare i sepsis 100 000 kr

Anna Erlandsson - Uppsala universitet - Astrocyters roll för spridning av patologin vid Alzheimers sjukdom 100 000 kr

Sara Aspberg - Karolinska Institutet - Inflammation och hyperkoagulation som orsak till cerebral infarkt och hjärtinfarkt 100 000 kr


Pristagare 2019

Joakim Bergström Nya behandlingsstrategier för återställandet av synapsfunktion vid Parkinsons sjukdom 125 000 kr

Tomas Björklund Kan proteinet Arc och dess förflyttning ge upphov till demens vid Alzheimers sjukdom? 125 000 kr

Majid Pahlevan Kakhki Epigenetics approach to understand the pathogenesis of Primary Progressive Multiple Sclerosis 100 000 kr

Daniel Eklund Förändrade cytokinnätverk vid sepsis 100 000 krKontaktinformation

Adress: Bertil och Ebon Norlins stiftelse för medicinsk forskning
c/o advokat Jonas Eilert  Stadsbudsgatan 12  227 36 Lund
Telefon: 0706-44 16 68  Epost: je@eslaw.se