Hemsidan är öppen för årets ansökningar

Vi är en stiftelse som främjar forskning om sjukdomar i nervsystemet genom årlig utdelning av forskningsanslag. Nedan följer årets annons och information om ansökningsprocessen.Publicerad 6 oktober 2020

Bertil och Ebon Norlins stiftelse för medicinsk forskning avser att dela ut cirka 500 000 kronor för avancerad medicinsk forskning i Sverige. Stiftelsen kommer att prioritera projekt inom området neurologiska sjukdomar. Beloppet kommer att fördelas mellan högst 8 sökanden.

Om projektet avser en del av ett större projekt, ex VR-, kan forskningsprogram för detta projekt bifogas ansökan. I annat fall skall separat forskningsprogram (högst 4 sidor) samt personuppgifter (CV) för huvudsökanden bifogas. Hypotes och projektplan ska vara skrivna på svenska språket. Anslagen kommer att delas ut under mars månad 2021. Vetenskaplig och ekonomisk redovisning skall ske till stiftelsen inför eventuellt ny ansökan eller senast inom tre år.

GDPR (dataskyddsförordningen) Sökanden uppmärksammas på att registrering av personuppgifter kommer att ske. Anslagsmottagarnas namn kommer att läggas ut på stiftelsens hemsida och deras ansökningshandlingar sparas i 10 år. Icke beviljade ansökningar sparas i 5 år.

Ansöksformuläret når du via länken nedan. Ansökan skall vara inskickad senast den 16 november 2020. Ansökningsblanketten, undertecknad av sökanden och dennes prefekt skall därefter, inom 7 dagar, skickas till stiftelsen, scannad genom e-post till adress: je@eslaw.se

Ansök  

Ansökan sker online.Norlins stiftelse administreras tillsammans med Hedbergs stiftelse för medicinsk forskning. Stiftelserna har en gemensam ansökningsportal, vilket underlättar för dig som ska ansöka till båda stiftelserna samtidigt. Genom att klicka på länken nedan slussas du vidare till ansökningsportalen, som ligger under Hedbergs Stiftelse. Ytterligare instruktioner följer i portalen.

GDPR (dataskyddsförordningen). Sökanden uppmärksammas på att registrering av personuppgifter kommer att ske. Anslagsmottagarnas namn kommer att läggas ut på stiftelsens hemsida och deras ansökningshandlingar sparas i 10 år. Icke beviljade ansökningar sparas i 5 år. För ytterligare information om hur vi hanterar dina personuppgifter, samt om dina rättigheter, klicka här.
Till ansökan

Tidigare pristagare
Pristagare 2020

Maria Swanberg - Lunds universitet - Immunogenetiska studier av antigenpresentation som riskfaktor för Parkinsons sjukdom 100 000 kr

Ivan Kmezic - Karolinska Institutet - BioPas studie – Biomarkörs- och patogenetisk studie av inflammatorisk polyneuropati 100 000 kr

Daniel Eklund - Örebro universitet - Myeloida suppressor celler – nyckelspelare i sepsis 100 000 kr

Anna Erlandsson - Uppsala universitet - Astrocyters roll för spridning av patologin vid Alzheimers sjukdom 100 000 kr

Sara Aspberg - Karolinska Institutet - Inflammation och hyperkoagulation som orsak till cerebral infarkt och hjärtinfarkt 100 000 kr


Pristagare 2019

Joakim Bergström Nya behandlingsstrategier för återställandet av synapsfunktion vid Parkinsons sjukdom 125 000 kr

Tomas Björklund Kan proteinet Arc och dess förflyttning ge upphov till demens vid Alzheimers sjukdom? 125 000 kr

Majid Pahlevan Kakhki Epigenetics approach to understand the pathogenesis of Primary Progressive Multiple Sclerosis 100 000 kr

Daniel Eklund Förändrade cytokinnätverk vid sepsis 100 000 krKontaktinformation

Adress: Bertil och Ebon Norlins stiftelse för medicinsk forskning
c/o advokat Jonas Eilert  Stadsbudsgatan 12  227 36 Lund
Telefon: 0706-44 16 68  Epost: je@eslaw.se